Marzec 7, 2018

Projekt EU

Firma PPHU B.L. SERWIS realizuje operację pt. „Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. serwis Barbara Aleksiuk” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Cel operacji:
Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn (wycinarka plazmowa – 1 sztuka oraz przecinarka taśmowa – 1 sztuka) dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie 2 osób: na stanowisku operatora przecinarki plazmowej oraz operatora piły i utrzymanie 2 miejsc pracy na stanowiskach produkcyjnych (spawacz-mechanik oraz szlifierz).

Planowane efekty:
Poszerzenie oferty produktów oraz wzrost konkurencyjności firmy PPHU B.L. Serwis, utworzenie dwóch miejsc pracy oraz utrzymanie dwóch miejsc pracy na stanowiskach produkcyjnych.

Wartość projektu łącznie 513.531,15 zł, w tym:

  • krajowe środki publiczne krajowe 33.312,80 zł
  • środki wspólnotowe w ramach EFMR 177.439,20 zł